Objava - Izdelava slik in priredba fotografij s Corelom in Photoshopom

datum objave: 21.01.2020
V našem dosedanjem delu smo večkrat naleteli na potrebo po raznih slikah, logotipih in ikonah, ki naredijo spletno stran bolj privlačno. Ker se jih v enotni obliki na spletu ne da dobiti, se izdelave lotimo sami. Za to delo uporabljamo Coreldraw Graphics Suite X8, saj nam omogoča risanje v vektorski obliki.

 
Izdelava slik in priredba fotografij s Corelom in Photoshopom
Profesionalne fotografije večinoma kupujemo na spletni strani Shutterstock, brezplačno pa se dobijo tudi pri več drugih ponudnikih. Originalne fotografije zavzemajo preveč pomnilnika, kar ima za posledico počasno odpiranje spletne strani. Zato jih s Photoshopom CC 2018 priredimo na spletni format v .jpg ali .png obliki. Zelo kvalitetne fotografije se dobijo, če so velikosti med 100 in 200 kBytov. Biti morajo tudi v takem razmerju širina/višina, da je izgled najprimernejši.

Delo z obema orodjema je sorazmerno težavno in zahteva veliko časa, učenja in nabiranja izkušenj. Učimo se lahko iz uradne literature, ki se jo dobi na spletu. Ta način je dobrodošel vsaj na začetku, da spoznamo osnovne zakonitosti, predvsem pa, da se seznanimo z izrazi, ki jih orodji uporabljata. Še več pa se lahko naučimo, če se poslužujemo raznih trikov, objavljenih na svetovnem spletu, veliko pa je tudi uporabnih navodil na Youtubu.

Če stranka želi objaviti fotografije svojega objekta, jih posnamemo s kvalitetnim fotoaparatom in kasneje ustrezno obdelamo. Pri tem poleg navedenega pazimo tudi na to, da so vsi navpični robovi res navpični in ne nagnjeni proti levi ali desni strani. To nam omogoča Photoshopova funkcija Perspective Crop Tool.
 
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si