Objava - Določitev pravilnih tagov title, keywords in description

datum objave: 23.02.2020
Vsaka spletna stran mora vsebovati tri informacije, ki so pomembne za iskalnike. Te se nahajajo na začetku strani in so v tagih title, keywords in description.

 
Določitev pravilnih tagov title, keywords in description
Title - naslov spletne strani oziroma podstrani

Najbolje je, da se na začetku naslova vpiše tudi ključno geslo, saj to nekoliko izboljša možnost dobrega rangiranja. Ker ima vsaka spletna stran več podstrani, morajo biti naslovi na vsaki podstrani med seboj različni.

Kot primer naslovov treh omenjenih stvari navajamo podjetje T.Glavan d.o.o., ki se ukvarja z navijanjem tuljav.
  • index.php: Navijanje tuljav - Tomaž Glavan d.o.o.
  • ponudba.php: Navijanje tuljav - Ponudba - Tomaž Glavan d.o.o.
  • reference.php: Navijanje tuljav - Reference - Tomaž Glavan d.o.o.
  • kontakt.php: Navijanje tuljav - Kontakt - Tomaž Glavan d.o.o.
Keywords - ključne besede oziroma gesla

Omenili smo že, da je izbira pravilnih ključnih besed oziroma gesel zelo pomembna naloga, ki jo morata skupaj rešiti izvajalec in stranka. Večkrat pridemo v situacijo, ko je več ključnih gesel, ki so približno enako pomembna, ne vemo pa, za katerega naj se odločimo. V takih primerih je najbolje pregledati spletne strani konkurentov, kjer se vidi, katero od obeh možnosti uporablja več strani.

Ključna gesla so lahko na vseh podstraneh iste spletne strani enaka. V primeru podjetja T.Glavan d.o.o. so naslednja: navijanje tuljav, navijanje transformatorjev, tuljave, transformatorji.

Opomba: Ključno geslo je sestavljeno iz več besed (npr. 'navijanje tuljav'

Description - opis

Opis spletne strani naj čimbolj ponazori iskalniku, čemu je namenjena. Priporoča se, da opis vsebuje tudi eno ključno besedo oziroma geslo. Za vsako podstran mora biti opis unikaten in se ne sme ujemati z opisi preostalih podstrani. Vsak od opisov ne sme presegati 160 besed.

Za T.Glavan d.o.o. navajamo opis startne podstrani Domov: Osnovna dejavnost podjetja T. Glavan d.o.o., katerega pričetek sega že v leto 1971, je navijanje tuljav in navijanje transformatorjev.
 
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si