Objava - Končna instalacija spletne strani, predaja stranki in vzdrževanje

datum objave: 01.06.2020
Potem ko je izdelava spletnih strani zaključena, zanje naredimo še optimizacijo SEO ter opravimo testiranje skladnosti posamezne spletne strani z GDPR uredbo Evropske skupnosti, predamo oba dokumenta v PDF obliki stranki. Sledi še dokončna instalacija celotnega paketa spletne strani pri kvalitetnem ponudniku, pri katerem imamo instalirane skoraj vse naše izdelke. Gre za podjetje Hitrost.com, ki ima sedež na Jesenicah.
 
Končna instalacija spletne strani, predaja stranki in vzdrževanje
Po zadnjem dejanju izdelave ponudimo strankam še Dogovor o vzdrževanju spletne strani. V dosedanji praksi smo naleteli na precej primerov, ko so se nekateri iskalci izdelave odločili za najcenejšega ponudnika, ki je običajno kdo iz študentskih vrst. Problem pa je skoraj praviloma nastal čez nekaj mesecev ali let, ko si je stranka zaželela kakšno spremembo ali dopolnitev na njeni strani, pa se ji izvajalec ne oglasi na telefonske klice ali e-pošte. Mladi se po zaključenem študiju dostikrat podajo po svetu in niso več dosegljivi.

V takem primeru stranki ne preostane drugega, kot da poišče novega izdelovalca, kar pa je v celoti zanjo večji strošek, kot bi bil, če bi za izdelavo že prvič namenila kak odstotek cene več. Da pa se naše stranke počutijo varne, smo v studiu G-Soft doslej skoraj z vsemi sklenili omenjeni dogovor, s katerim si zagotovijo našo razpoložljivost in odzivnost v roku 24 ur. Ta rok se lahko podaljša, če stranka želi večjo spremembo, vendar ima tudi v takih primerih prioriteto v razporeditvi časa. Cena enoletnega vzdrževanja je odvisna od tega, ali gre za običajno spletno stran, lahko pa za kompleksno spletno aplikacijo, ki uporablja veliko bazo podatkov. Razumljivo je, da je cena vzdrževanja v drugem primeru nekoliko večja, v obeh primerih pa je letni strošek sorazmerno nizek in povsem dostopen vsem strankam.

Z dogovorom pa si stranka zagotovi tudi en letni brezplačen poseg na njeni spletni strani, če ta ne traja več kot dve uri. Posamezne intervencije pa zaračunamo strankam po cenah, ki so za področje računalništva nenavadno nizke.
 
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si