Reference - Spletne strani

Komteks

Komteks
V podjetju Komteks d.o.o., ki ima svoj sedež v poslovni coni Žeje pri Komendi, se že od leta 1982 ukvarjajo z zbiranjem in prevozi sekundarnih surovin. Tako sodelujejo z industrijo, komunalo, trgovinami in obrtniki, javnim sektorjem (šole, vrtci), odkupujejo pa tudi od fizičnih oseb. Pri tem si prizadevajo, da kar najbolje varujejo naravo, saj surovine pravilno predelajo, da se kasneje lahko ponovno uporabijo.
Za zbiranje, sortiranje in pakiranje odpadkov koristijo svojo veliko površino, ki jo imajo okrog poslovene stavbe.
  • leto izdelave: 2017
  • stranka: Komteks, poslovna cona Žeje pri Komendi
  • povezava: Komteks
ločilo ločilo ločilo
Kopija dela besedila s spletne strani Komteks
Skrbimo za okolje in temu primerno ravnamo s sekundarnimi surovinami in odpadki. Motivirani in zavezani smo k skrbi obnavljanja virov, k najvišjim okoljskim ciljem, torej skrbimo, da se surovine čim bolj predelajo in ponovno uporabijo.
Komteks zagotavlja kvalitetne in strokovne storitve na področju izvajanja zbiranja sekundarnih surovin in s tem ustvarja zadovoljstvo svojih partnerjev ter uresničuje slogan "zeleno je modro".
Zbiranje koristnih odpadkov prilagajamo potrebam in zahtevam poslovnih partnerjev. Mednje štejemo papir in karton, železne kovine, barvne kovine, plastično in leseno embalažo. Odkupujemo časopise, revije, embalažo, arhivo, industrijske kose železa, ostružke, konstrukcije, sode, stroje, ... Zagotavljamo zanesljiv, varen in okolju prijazen logistični servis prevoza koristnih odpadkov od povzročitelja do skladišč.
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si